Egyetemi Könyvtár

 

 

Az Egyetemi Könyvtár tudásközvetítő, tudásmegosztó tevékenysége 2012-es évben alakult ki véglegesen. A közel 4500 négyzetméteren működő könyvtárban 250 számítógépes munkaállomás, kb. 750 ülőhely, 300.000 dokumentum (könyvek, szakdolgozatok, PhD dolgozatok, szabványok, CD, DVD), közel 500 folyóirat (magyar és idegen nyelvű), tanulásra, pihenésre alkalmas leválasztható terek, 6 db 3 fős médiafülke és 15 egyéni kutatószoba áll a könyvtárhasználók rendelkezésére. A könyvtár teljes állománya elérhető a HunTéka könyvtári integrált rendszeren keresztül. A nyomtatott dokumentumok mellett a 41 online adatbázis az egyetem képzési kínálatát teljesen lefedi.

 

Idegen Nyelvi Oktatási Központ

Az Idegen Nyelvi Oktatási központ az egyetem hallgatóinak, oktatóinak illetve adminisztratív dolgozóinak biztosít nyelvi szolgáltatásokat. A hallgatói igények miatt folyamatosan elérhetőek akkreditáltat nyelvvizsgarendszerek, mint például az OECONOM Gazdasági, PROFEX Jogi, PROFEX Egészségügyi, BME Műszaki, LEXINFO Informatika szaknyelvi vizsgarendszer.

Az oktatott nyelvek közé tartozik:

- angol

- francia

- német

- olasz

- orosz

- spanyol

és még számos nyelv tanulható…

 

Egyetemi Szolgáltató Központ

A Széchenyi István Egyetemen működő Egyetemi Szolgáltató Központon belül működik a Felvételi és Rendezvényszervezési Osztály, mely feladatkörébe sorolható a felvételi eljáráshoz tartozó tevékenységek lebonyolítása, az Egyetemi szintű rendezvények szervezése, előkészítése és lebonyolítása, illetve a Karrier- és Öregdiák Iroda  foglalkozik az öregdiák ügyekkel, hallgató karrier és életpálya tanácsadással. Az Egyetemi Szolgáltató Központ további hatáskörébe tartozik az Egyetemi Kollégiumok működésének koordinálása, szállás-, és egyéb ügyintézése. A részletekről érdeklődj munkatársainknál és gyakornokainknál!

 

Testnevelési és Sportközpont

A Testnevelés és Sportközpont a testnevelő tanárok oktatási, valamint a sportlétesítmények fenntartása, üzemeltetése érdekében alkalmazott munkatársak szervezeti egysége. A központ feladata a hallgatók egészséges életmódra nevelése érdekében a Testnevelés tantárgy szakmai felügyeletének ellátása, tantárgykövetelményeket állapít meg, felkészíti a hallgatókat a követelmények teljesítésére, ellenőrzi a követelmények teljesítését, továbbá lehetőséget biztosít a hallgatók körében végzett fittségi vizsgálatokra.

 

Nemzetközi Programok Központ

A Széchenyi István Egyetem folyamatosan dolgozik azon, hogy az intézményben folyó tudományos és oktatási tevékenység és az intézmény nemzetközi kapcsolatainak egyetemi színvonala folyamatosan emelkedjen. Ennek érdekében hozta létre a Nemzetközi Programok Központját, amelynek fő feladata, hogy az intézményben folyó nemzetközi (elsősorban oktatási) tevékenységet koordinálja, segítse a nemzetközi projektekben folyó munkát az oktatási rektorhelyettes irányításával. Amennyiben tanulmányaid alatt szeretnél külföldön tanulni, ők lesznek a segítségedre!

 

Hallgatói Önkormányzat

A SZE-HÖK a Széchenyi István Egyetem Hallgatói Önkormányzata. A szervezet célja a hallgatók érdekképviselete az egyetemi fórumokon, az egyetemi élethez szükséges szolgáltatások nyújtása, valamint szórakoztató, kulturális és sport rendezvények szervezése.  Minden szakon az adott képzés hallgatói közül kerülnek megválasztásra a „HÖK-ösök”, akik a szabadidejükben segítenek a Hallgatói Önkormányzat feladatainak ellátásban. Munkájukat minden évben különféle programokkal, képzésekkel és jutalmakkal honoráljuk. A SZE HÖK égisze alatt működnek különböző hallgatói szervezetek, melyek tagjai az érdeklődési körüknek megfelelően (sport, zene, fotó, videó, grafika, vendéglátás, rendezvényszervezés) képezhetik tovább magukat és tehetik színesebbé maguk és hallgatótársaik egyetemi éveit.

 

Hallgatói Információs és Szolgáltató Központ - HISZK

A Hallgatói Információs és Szolgáltató Központ egy központi információs iroda, mely egy helyen fogja össze a különböző Hallgatói Szervezeteket. Itt a hallgatók első kézből értesülhetnek az őket érintő fontos és hasznos információkról, valamint választ kaphatnak felmerülő kérdéseikre. A HISZK az információs segítségnyújtás mellett számos szolgáltatást biztosít a hallgatók számára.

- Támogatások, Ösztöndíjak ügyintézése

- Hallgatók tájékoztatása bármilyen aktuális témában

- Hallgatói ügyintézés

- Diákhitel ügyintézés

- Vonatjegy, vonat bérlet vásárlása

- Egységes Egyetemi Kártyarendszer ügyintézése

- Sportpártolói igazolvány igénylése

- Plakátok, hirdetmények felvétele, kezelése

- Fénymásolás, nyomtatás, faxolás, scannelés

- Ingyenes internethasználat, wifi lefedettség

A fentebb leírtakból egyértelműen látszik, hogy a HISZK esetében már többről van szó, mint egy szimpla Információs Központról, hiszen a szolgáltatások egyre szélesebb köre várja a hallgatókat nap, mint nap, mely megkönnyíti a mindennapi életüket!

A CHAT ablakod jelenleg aktív.
©2021 Széchenyi István Egyetem. - Minden jog fenntartva.

Keresés